handy orten sony handycam manual focus handy iphone Plus lern app handy spionage kostenlos whatsapp blockierte kontakte sehen online read article just click for source spy software iphone orten app handy orten lassen huawei darf arbeitgeber handy überwachen whatsapp hacken gutefrage whatsapp ausspionieren app kostenlos blaue haken whatsapp deinstallieren como baixar whatsapp zweiter haken verbergen continue reading kann die descargar whatsapp handy kostenlose handyspiele kostenlose handyspiele test überwachungs app handy kontrolle software link sony

 

 

 

 


 1. KözgyűlésekÉvente egyszer, de szükség szerint többször is, összehívja a Társasház közgyűlését. Gondoskodik annak szabályszerű levezetéséről, a jegyzőkönyv elkészítéséről, hitelesítéséről és eljuttatásáról a Tulajdonosokhoz. A Közös képviselő mindent meg tesz a jobb SZEMÉLYES kapcsolat kialakításáért a lakók felé.

 2. Éves pénzügyi tervElkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a Társasház éves pénzügyi tervét minden év május 31-ig. A Számvizsgáló Bizottságnak negyedévente, a Közgyűlésnek évente (a tárgyévet követő év május 31-ig) beszámol a pénzügyi terv alakulásáról, a bevételekről és kiadásokról kimutatást küld. A Társasház irataiba lévő betekintést korlátlanul és max. 3 napon belül elősegíti.

 3. KépviseletKépviseli a Társasházat hatóságokkal, illetve harmadik személlyel szemben a jelen szerződésben meghatározott kereteken belül. A Társasháznak jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával.

 4. KönyvelésMegbízott könyvelése folyamatosan rögzíti a Tulajdonosoktól havonta beérkező közös költség befizetéseket. A Társasházi Törvény alapján, jár el a fizetési késedelembe eső tulajdonossal szemben. Az eljárások (fizetési meghagyás, jelzálogjog bejegyzése) és az esetleges peres eljárás esetén külön ügyvédi díj felszámolása mellett képviseli a Társasház Közgyűlését.

 5. Egyéb jellegű bevételeGondoskodik a Társasház egyéb jellegű bevételeinek (bérleti díj, reklámbevétel stb.) beszedéséről, nyilvántartásáról, valamint az adó befizetéséről.

 6. EgyébFolyamatosan végzi a Társasház könyvelését albetétenként, elvégzi a Társasház adó- és járulék ügyintézését (bevallás, befizetés stb.)

 7. Pénzeszközök kezeléseA Megbízási Szerződés és közgyűlési határozat alapján kezeli Megbízó pénzeszközeit (bankszámláját, felújítási alapját) A Számvizsgáló bizottság tagjai közül a kijelölt személlyel aláírási bizonylatot tölt ki a Társasház bankfiókjánál, a számla hozzá férhetőségéről.

 8. Iratok kezeléseJelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban a Megbízottnál keletkezett iratok megőrzését, selejtezését a jogszabályoknak megfelelően végzi. A szerződés lejárta esetén az iratokat jegyzőkönyvileg adja át Megbízónak.

 9. A társasház pénzeszközeiről való gondoskodásA Társasház pénzeszközeinek terhére gondoskodik a Társasház közös tulajdonba lévő részeinek fenn-, tisztán- és karbantartásáról. Ennek érdekében a Társasház nevében:

  • Vállalkozási szerződéseket köt, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket, valamint ellenőrzi a munkaköri leírásukban előírt feladatok elvégzését.
  • A javítások és kisebb felújítások elvégzését vállalkozásba adja. A 100.000,- Ft érték feletti munkák esetén három írásbeli ajánlatot szerez be és csak a Számvizsgáló Bizottság jóváhagyásával rendeli meg a munkát.
  • Megbízott feladatát képezi a kivitelezőnek kiadott javítási, karbantartási és felújítási munkák kivitelezésének ellenőrzése, műszaki átvétele, a számlák kifizetése.
  • A társasház érdekében épületbiztosítási szerződést köt, fizeti az esedékes díjakat, a közös tulajdonban lévő területeken keletkezett károsodás bekövetkeztekor elvégzi a káreset ügyintézését az illetékes biztosítónál.

A közműszolgálatokkal (ELMŰ Rt, Víz- Csatornázási Művek Rt, Fővárosi Gázművek Rt, Közterület- Fenntartó Rt,) szerződéseket köt, ellenőrzi és kifizeti azok számláit.

 

 

© 2009-2012 - Közös Képviselő.NET- Minden jog fenntartva. Az oldalt készítette: FLASHWORKS