1. KözgyűlésekÉvente egyszer, de szükség szerint többször is, összehívja a Társasház közgyűlését. Gondoskodik annak szabályszerű levezetéséről, a jegyzőkönyv elkészítéséről, hitelesítéséről és eljuttatásáról a Tulajdonosokhoz. A Közös képviselő mindent meg tesz a jobb SZEMÉLYES kapcsolat kialakításáért a lakók felé.

 2. Éves pénzügyi tervElkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a Társasház éves pénzügyi tervét minden év május 31-ig. A Számvizsgáló Bizottságnak negyedévente, a Közgyűlésnek évente (a tárgyévet követő év május 31-ig) beszámol a pénzügyi terv alakulásáról, a bevételekről és kiadásokról kimutatást küld. A Társasház irataiba lévő betekintést korlátlanul és max. 3 napon belül elősegíti.

 3. KépviseletKépviseli a Társasházat hatóságokkal, illetve harmadik személlyel szemben a jelen szerződésben meghatározott kereteken belül. A Társasháznak jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával.

 4. KönyvelésMegbízott könyvelése folyamatosan rögzíti a Tulajdonosoktól havonta beérkező közös költség befizetéseket. A Társasházi Törvény alapján, jár el a fizetési késedelembe eső tulajdonossal szemben. Az eljárások (fizetési meghagyás, jelzálogjog bejegyzése) és az esetleges peres eljárás esetén külön ügyvédi díj felszámolása mellett képviseli a Társasház Közgyűlését.

 5. Egyéb jellegű bevételeGondoskodik a Társasház egyéb jellegű bevételeinek (bérleti díj, reklámbevétel stb.) beszedéséről, nyilvántartásáról, valamint az adó befizetéséről.

 6. EgyébFolyamatosan végzi a Társasház könyvelését albetétenként, elvégzi a Társasház adó- és járulék ügyintézését (bevallás, befizetés stb.)

 7. Pénzeszközök kezeléseA Megbízási Szerződés és közgyűlési határozat alapján kezeli Megbízó pénzeszközeit (bankszámláját, felújítási alapját) A Számvizsgáló bizottság tagjai közül a kijelölt személlyel aláírási bizonylatot tölt ki a Társasház bankfiókjánál, a számla hozzá férhetőségéről.

 8. Iratok kezeléseJelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban a Megbízottnál keletkezett iratok megőrzését, selejtezését a jogszabályoknak megfelelően végzi. A szerződés lejárta esetén az iratokat jegyzőkönyvileg adja át Megbízónak.

 9. A társasház pénzeszközeiről való gondoskodásA Társasház pénzeszközeinek terhére gondoskodik a Társasház közös tulajdonba lévő részeinek fenn-, tisztán- és karbantartásáról. Ennek érdekében a Társasház nevében:

  • Vállalkozási szerződéseket köt, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket, valamint ellenőrzi a munkaköri leírásukban előírt feladatok elvégzését.
  • A javítások és kisebb felújítások elvégzését vállalkozásba adja. A 100.000,- Ft érték feletti munkák esetén három írásbeli ajánlatot szerez be és csak a Számvizsgáló Bizottság jóváhagyásával rendeli meg a munkát.
  • Megbízott feladatát képezi a kivitelezőnek kiadott javítási, karbantartási és felújítási munkák kivitelezésének ellenőrzése, műszaki átvétele, a számlák kifizetése.
  • A társasház érdekében épületbiztosítási szerződést köt, fizeti az esedékes díjakat, a közös tulajdonban lévő területeken keletkezett károsodás bekövetkeztekor elvégzi a káreset ügyintézését az illetékes biztosítónál.

A közműszolgálatokkal (ELMŰ Rt, Víz- Csatornázási Művek Rt, Fővárosi Gázművek Rt, Közterület- Fenntartó Rt,) szerződéseket köt, ellenőrzi és kifizeti azok számláit.

 

 

© 2009-2012 - Közös Képviselő.NET- Minden jog fenntartva. Az oldalt készítette: FLASHWORKS